19 เมษายน 2562 ปัญหาแล้งยังไม่กระทบต้นทุเรียน ในพื้นที่จังหวัดยะลา ขณะทุกภาคส่วน ร่วมบูรณาการ เตรียมรับมือ

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190419074930793

รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ระบุในช่วงนี้ทุเรียน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดยะลา กำลังออกดอก คาดว่าผลผลิตน่าจะมีไม่น้อยกว่าปีที่แล้ว ส่วนปัญหาช่วงหน้าแล้ง หรือภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดยะลา ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานจากเกษตรกรในทุกพื้นที่ ถึงปัญหาต้นทุเรียนขาดน้ำแห้งตาย ซึ่งเชื่อว่าเกษตรกรมีความเข้มแข็งอยู่แล้ว สามารถที่จะดูแลต้นทุเรียนได้ระดับหนึ่ง แต่อย่างใดก็ตามจังหวัดยะลา เองก็ไม่ได้ประมาท ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันบูรณาการ ประชุม พูดคุย และวางแผนร่วมกันในการแก้ปัญหาช่วงหน้าแล้ง ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทุเรียนของเกษตรกรในพื้นที่